Adatkezelő megnevezése
Cégnév: Bokányi Tibor Attila EV.
Székhely: 6500 Baja, Korsós u. 20.
Postacím: 6500 Baja, Korsós u. 20.
E-mail: info@bokistudio.hu
Telefon: +36-20/2360111
Fax: –
Honlap: https://www.bokistudio.hu
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark

Bokányi Tibor Attila EV. , (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Bokányi Tibor Attila EV. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://www.bokistudio.hu/adatkezelesi-iranyelvek/

Bokányi Tibor Attila EV. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérlek, írd meg nekem, és megválaszolom kérdésedet.

Bokányi Tibor Attila EV. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Bokányi Tibor Attila EV. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Bokányi Tibor Attila EV. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

 

az adatkezelés célja

 

e-mail cím

az e-mail cím Cégünk és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja

 

jelszó a jelszóval védett filmekhez történő biztonságos belépést szolgálja

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Te nevedet tartalmazza. Teljesen szabadon dönthetsz arról, hogy ha olyan e-mail címet adsz meg, amely a kilétedre utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Te személyes hozzájárulásod.

Az adatkezelés időtartama
Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásodnak visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást az info@bokistudio.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatod.
Az általad megadott adatok /pl: e-mail cím, telefonszám, lakcím/ Bokányi Tibor Attila EV. adatbázisába kerülnek.
Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, a velük való kapcsolattartás biztosítása.

Szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

 

az adatkezelés célja

 

Családi- és utónév A családi és utónév megadása a kapcsolattartáshoz é s számla kiállításához szükséges. Amennyiben nem adod meg a nevedet, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.
Postai elérhetőség A megrendelt szolgáltatás külső adathordozón történő kiszállításához szükséges. Amennyiben nem adod meg a postacímedet, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.
Számlázási adatok A megrendeléséről minden esetben névre szóló számlát készítünk. Amennyiben nem adod meg a számlázási adataidat, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.
Telefonszám Telefonszám megadása a rendeléssel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében szükséges. Amennyiben nem adod meg a telefonszámodat, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.
E-mail cím E-mail cím a megrendelés teljesítésének aktuális állapotával kapcsolatos információk átadása érdekében szükséges. . Amennyiben nem adod meg a e-mail címedet, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Te személyes hozzájárulásod.

Az adatkezelés időtartama
Bokányi Tibor Attila EV. a Megrendeléshez kapcsolódó személyes adatokat a szolgáltatás rendelés teljesítése idejére őrzi meg, ezt követően az adatokat töröljük.

SÜTIK – Cookie tájékoztatás
A sütik alapvetően és eredetileg a böngészés megkönnyítésére vannak: ezek miatt nem kell mindig újra kitöltened az adataidat, ha hozzászólsz egy blogon, ebből tudják a többnyelvű weboldalak, hogy Te milyen nyelven akarsz olvasni, ezért tudsz bejelentkezve maradni a Facebookon és így tovább.

Vagy ha a weboldal Google Analyticset használ, akkor máris készít sütiket. A statisztikára viszont szükség van. A remarketing kód is sütikkel dolgozik.
Léteznek sütik, melyek már az elfogadás előtt elhelyezkednek a látogató számítógépén.

Szükséges Cookie-k: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

Előnyben részesített cookie-k: Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az áldalad preferált nyelvet vagy régiót.

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing cookie-k: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára.

A Google cookie letiltásáról ezen a linken is olvashatsz: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az általad megadott személyes adatokhoz kizárólag Bokányi Tibor Attila férhet hozzá.
Bokányi Tibor Attila EV. a személyes adataidat /Név, postázási adatok, telefonszám, e-mail cím/ csak a szállítással kapcsolatosan a Magyar Posta Logisztika számára továbbítja. Az adatok szállító cég általi kezelésére és felhasználására Bokányi Tibor Attila EV. –nak mint jelen honlap üzemeltetőjének semmilyen befolyása sincs.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján Bokányi Tibor Attila EV. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

További adatfeldolgozók:

KÖNYVELÉS:

Ritter Annamária EV
6500 Baja, Jelky A.u.31.
Adószám: 66434584-1-23
Nysz: 34989609
Tel: 20/3796235

A HONLAPÉSZÍTŐ:

Vandizájn – Nagy Zsuzsanna EV.
Adószám: 67575141-1- 28
Székhely cím: 9364 Cirák, Fő u. 19.
Telefon: +3620 389 9313
E-mail: info@vandizajn.hu

A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ 

Tárhelypark Kft., 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43

Adatbiztonsági intézkedések
Bokányi Tibor Attila EV. minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges “vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhetsz a Bokányi Tibor Attila EV.-től , hogy
– milyen személyes adataidat,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataidat.
Bokányi Tibor Attila EV. a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog
Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy Bokányi Tibor Attila EV. módosítsa valamely személyes adatodat (például bármikor megváltoztathatod az e-mail címedet vagy postai elérhetőségedet). A Bokányi Tibor Attila EV. a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

A törléshez való jog
Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted a Bokányi Tibor Attila EV. a személyes adataid törlését.
A törlési kérelmet a Bokányi Tibor Attila EV.. abban az esetben utasítja el, ha a megrendelésed teljesítése folyamatban van. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Cégünk a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: https://www.privacy-regulation.eu/hu/18.htm
A tiltakozáshoz való jog: https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Bokányi Tibor Attila EV. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzed ennek nem feleltünk meg, úgy kérlek írj nekünk az elérhetőségeim valamelyikére (email: info@bokistudio.hu, levelezési cím: 6500 Baja, Korsós u. 20.)

Amennyiben úgy véled, hogy a Bokányi Tibor Attila EV. megsértette a személyes adatok védelméhez való jogodat az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél

• kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy
• bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet szabályai (GDPR) az irányadóak.
Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérlek, írd meg nekem az elérhetőségeim valamelyikére (email: info@bokistudio.hu, levelezési cím: 6500 Baja, Korsós u. 20.), és megválaszolom kérdésedet.